ehl-i hizmet
Yani وَحْدَهُ mânen der:

Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme! Çünkü; Sultan-ı kâinat birdir. Herşeyin anahtarı O’nun yanında; herşeyin dizgini O’nun elindedir; herşey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulsan, her matlûbunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.

Yani وَحْدَهُ mânen der:

Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme! Çünkü; Sultan-ı kâinat birdir. Herşeyin anahtarı O’nun yanında; herşeyin dizgini O’nun elindedir; herşey O’nun emriyle halledilir. O’nu bulsan, her matlûbunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.

ZULMETLİ MÜNEVVER

Efkâr-ı hazırada cehl-i basiti cehl-i mürekkebe kalbeden en mühim sebeb; meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla, “anladım” zannetmek; ve meçhul şeyleri ona irca’ ile, “izah ettim” zannetmektir. Halbuki tarif, ya hadd, ya resim ile olur. Yoksa vâzı’ı cahil ve müsemmaya mümas olan vechi muzlim ve göze çarpan vechi şeffâf bir ism-i camid ile olmaz. Manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatısiye gibi.

Alıntı Şuradan:: “Asar-i Bediye.” iBooks.
Bu malzeme telif hakkı ile korunuyor olabilir.

hayatvereninkulu:

Bursa sokakları

Sevda-yıMemleket

hayatvereninkulu:

Bursa sokakları

Sevda-yıMemleket

Ya Bâkî, Entel Bâkî…
Ey Kadîr-i Zülcelal!    Cevv-i fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve ra’d; senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle müsahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet sür’atli ve âni emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren âmir ve hâkimlerini takdis ederek, rahmetini medh ü sena ederler.Şualar - 46

Ey Kadîr-i Zülcelal!
Cevv-i fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve ra’d; senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle müsahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet sür’atli ve âni emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren âmir ve hâkimlerini takdis ederek, rahmetini medh ü sena ederler.

Şualar - 46

“Evet bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhları azab içinde bırakır. Selâmet-i kalb ve
istirahat-ı ruh isteyen adam, siyaseti bırakmalı.”
~
(via rnk-thewords)

neistiyorumben:

Yürüyen ölüler olmayın!

Zaman Fedakarlık zamanı!

Eğer şimdi yapmazsak,Ümmet ne zaman dirilecek?!

Ümmetimin âlimleri,hiçbir zaman dalalette birleşmezler.İhtilaf olunca sevadı azama(âlimlerin ekseriyetinin bildirdiği yola)tâbi olun!Tirmizi